บล็อก

สมัยนี้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นมาก เหตุเนื่องจากกรรมพันธุ์ การเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นกันมากขึ้น จากการสำรวจจากกรมสุขภาพจิต 2559...