เด็กสมาธิสั้น แก้ได้

  • Posted on: 12 June 2018
  • By: dischool_admin

สมัยนี้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นมาก เหตุเนื่องจากกรรมพันธุ์ การเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นกันมากขึ้น จากการสำรวจจากกรมสุขภาพจิต 2559 พบว่าเด็กไทยป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นถึง ร้อยละ 5.38 แต่หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กก็มีโอกาสหายเป็นปกติได้กว่าร้อยละ 50 แต่หากเด็กสมาธิสั้น หากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลการเรียนรู้ และเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

อาการสมาธิสั้น หากเด็กไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี เด็กอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย ขาดความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเอง คิดว่าตัวเองมีปมด้อย ไม่เก่ง ไม่ดีเหมือนคนอื่น และส่งผลให้เด็กเกิดการต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ทำตัวผิดระเบียบ บางคนอาจถึงขั้นหันไปใช้ยาเสพติดเพื่อชดเชยความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก ซึ่งการรักษาพัฒนาสมาธิตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เด็กมีอาการดีขึ้นได้

อาการซุกซนไม่อยู่นิ่ง หุนหันพลันแล่น  วอกแวกง่าย เบื่อหน่ายได้ง่าย ใจลอย สะเพร่า เหม่อลอย ขี้ลืม สาเหตุต้นตอของการแสดงอาการแบบนี้เกิดจากอะไร สาเหตุที่ก่อให้เกิดต้นตอเหล่านี้คือ ความสามารถในการทำงานของสมองที่อ่อนกว่าวัย ทักษาะพื้นฐานเหล่านี้เราสามารถพัฒนาได้ แล้วอาการสมาธิสั้นเหล่านี้จะค่อยๆ หายไป ทักษะพื้นฐานของสมองในแต่ละช่วงวัยนั้นจึงควรได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าต้องฝึกอย่างถูกวิธี

ที่สถาบัน BrainFit Studio มีหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมาธิให้ดีขึ้นได้ ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถฝึกสมองและฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา สมาธิ ความจำ ความเร็วในการคิด และความสามารถในการเรียงลำดับก่อนหลังด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและผ่านการวิจัยทางประสาทวิทยามาแล้วกว่า 30 ปี การวิจัยกลไกของสมอง